Futbalové ihrisko s umelou trávou ŠPORTKLUB

Športový areál na sídlisku SNP, SNP č.73/156, 914 51 Trenčianske Teplice

 

Prevádzkovateľ: Bianka plus, s.r.o.

Cenník platný od 1.1.2016

 

Cenník prenájmu ihriska s umelou trávou

 

Hracia plocha /87x57m/  90 min. (zápas)         150 €

Hracia plocha 90 min (zápas ) s osvetlením     175 €

Hracia plocha k tréningovej jednotke  75 min     85 €

Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 99 € 

 ½ hracej plochy k tréningovej jednotke               45 € 

½ hracej plochy k tréningovej jednotke s osvetlením  55 € 

¼ hracej plochy s využitím malých brán           25 € 

¼ hracej plochy s využitím malých brán s osvetlením      33 € 

 

Podmienky prenájmu

 

Hraciu plochu je možné objednať na základe písomnej objednávky a to minimálne na 1 hod., potom nasledovne po ½ hodinách.

Na hraciu plochu smie v rámci prenájmu vstúpiť max. 30 hráčov.

Prenájom je možné začať každou polhodinou od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade, že si oddiel objedná plochu a nevyužije daný prenájom, zaplatí ako keby absolvoval prenájom.

Na hraciu plochu je povolený vstup v čistých  kopačkách ( lisovaných, tarfách,  gumotextilných kopačkách a  teniskách)

Bianka plus  s.r.o. nezodpovedá za osobné veci uložené v šatni.

Šatne a sociálne zariadenia sú k dispozícii v priestoroch Športklubu

Kľúče od šatní a vstup na ihrisko je v kompetencii správcu štadióna

Platba za prenájom ihriska vopred u správcu štadióna

Nájomca  musí presne dodržiavať  časový  haromonogram

V prípade vzniknutých škôd nedodržaním podmienok  môže prenajímateľ zosobniť nájomcovi vzniknutú škodu

Zákaz konzumácie nápojov a jedla v priestore ihriska, zákaz fajčenia

Bianka plus, s.r.o.