IHRISKO ŽIVÁ TRAVA

Futbalové ihrisko a športová hala ŠPORTKLUB
Športový areál na sídlisku SNP, SNP č.73/156, 914 51 Trenčianske Teplice

 


 

 

Prevádzkovateľ: Bianka plus, s.r.o.

Cenník prenájmov športovísk platný od 1.4.2009

 

Cenník prenájmu futbalového ihriska

 

trávnaté ihrisko

1,5 hodiny

cena

 
tréningová jednotka  (1/4 ihriska)

10,00 €

 
tréningová jednotka

(1/2 ihriska)

15,00 €

 
tréningová jednotka

(celé ihrisko)

25,00 €

 
       

prípravný zápas

 

cena

 

(vrátane prípravy hracej plochy)

2 hodiny

60,00 €