pravidlá

Pravidlá bowlingu

Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier. Každá hra sa skladá z dvoch hodov, okrem prípadu, keď je prvým hodom zrazených všetkých 10 kolkov. Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 0 až 9 kolkov, získavate za každý zrazený kolok 1 bod.
Pokiaľ v jednej hre zrazíte oboma hodmi dohromady 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov
dosiahnutých prvým hodom v nasledujúcej hre. Ak zrazíte v jednej hre prvým hodom všetkých 10 kolkov, získavate 10 bodov plus bonifikáciu, ktorá je rovná počtu bodov dosiahnutých oboma hodmi v nasledujúcej hre. Ak dosiahnete SPARE v poslednej 10 hre, máte nárok na jeden dodatkový hod. Ak dosiahnete v poslednej hre STRIKE, získavate 2 dodatkové hody.

  

Tipy

Výber bowlingovej gule 

Výber bowlingovej gule, s ktorou budete hrať, je tiež jedným z rozhodujúcich faktorov úspechu. Dôležitý je priemer otvorov aj vzdialenosť medzi otvormi pre prsty a pre palec. Klasická bowlingová guľa sa drží dvoma prstami a palcom. Prsty by mali byť do otvorov vsunuté po druhý kĺb, palec celý. Dlaň by sa mala voľne dotýkať povrchu gule.

Hodenie bowlingovej gule 

Guľa by mala byť hodená vo chvíli, keď míňa členok kĺzajúcej nohy - u ľavákov je to pravá noha, u pravákov ľavá. Guľa by nohu mala míňať vo vzdialenosti cca. 5 cm. V tom okamihu je telo optimálne rozvrhnuté a pripravené zasianuť cieľ najpresnejšie.

Mierenie 

Presne zamieriť je ďalším kľúčom k úspechu v tomto športe. Aj napriek tomu, že zamierenie je súčasťou všetkých loptových hier, v bowlingu sa predsa len odlišuje. Nie je účelné sledovať samotné kolky. Pomôckou k presnému miereniu pri bowlingu sú značky na dráhe.

Ďalšie často použivane terminologie v bowling hre.

STRIKE "X" Ak je prvým hodom zrazených všetkých 10 kolkov
SPARE "/" Ak sa zrazia v jednej hre oboma hodmi všetky kolky
PREŠĽAP "F" Prešľap nastane vtedy ak sa časť hráčovej osoby dostane za prešľapovú čiaru.
DOUBLE "XX"
TURKEY "XXX"                                                                                                                                                                               FOUR BAGGER "XXXX"
FIVE BAGGER "XXXXX"
SIX PACK "XXXXXX"
SEVEN BAGGER "XXXXXXX"                                                                                                                                                          EIGHT BAGGER "XXXXXXXX"
NINE BAGGER "XXXXXXXXX"
10 "XXXXXXXXXX"
11 "XXXXXXXXXXX"
PERFECT GAME "XXXXXXXXXXXX"